Forgivness Sunday - Недеља Праштања
Cheese- fare Sunday Сиропусна Недеља

Forgiveness Sunday Matthew 6,14-21

 “The Lord said, if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Moreover, when you fast, do not be like the [a]hypocrites, with a sad countenance. For they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have their reward. But you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place; and your Father who sees in secret will reward you openly. Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal; but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also.

 

If you forgive people their sins, then your Heavenly Father will also forgive you; but if you do not forgive people their trespasses, neither will your Father forgive you your trespasses” (Matthew 6:14-15). What a simple and handy way of salvation! Your sins are forgiven under the condition of forgiveness of your neighbor's sins against you. By yourself, you are in your own hands. Break yourself and go from non-peaceful feelings towards your brother to sincerely peaceful ones, and that's it. Forgiveness day, what a great heavenly day of God! If we all used it properly, then the present day would turn Christian societies into heavenly societies, and the earth would merge with heaven.

СИРОПОСНА НЕДЕЉА НЕДЕЉА ПРАШТАЊА

МТ 6,14-21. Рече Господ ако опростите људима њихове грешке, опростиће и вама Отац ваш небески; ако ли не опростите људима, ни Отац ваш неће опростити грешака ваших. А када постите, не будите намргођени као лицемери; јер помрачују своја лица, да се покажу људима како посте; заиста вам кажем, примили су плату своју. А ти када постиш, помажи своју главу и опери своје лице, да се не покажеш људима да постиш, него Оцу своме који је у тајности; и Отац твој који гледа у тајности узвратиће ти. Не сабирајте себи блага на земљи, где мољац и рђа уништавају и где лопови поткопавају и краду; него сабирајте себи благо на небу, где не уништава ни мољац ни рђа, и где лопови не поткопавају нити краду; јер где је благо твоје, онде ће бити и срце твоје.

Ако опростите људима грехе њихове, онда ће вам опростити и Отац ваш Небески; али ако не опростите људима сагрешења њихова, ни Отац ваш неће вам опростити сагрешења ваша“ (Матеј 6:14-15). Какав једноставан и згодан начин спасења! Опроштени су вам греси под условом опроштења греха ближњег према вама. Сами сте у својим рукама. Прекини се и од немирних осећања према брату пређи на искрено мирна, и то је то. Дан праштања, какав велики небески дан Божији! Када бисмо га сви правилно користили, онда би данашњи дан претворио хришћанска друштва у небеска друштва, а земља би се стопила са небом.

Share This:


image

All Serbian Saints
2520 Dixie Road
Mississauga, Ontario L4Y 2A5
905-272-5944


 • Wed
  22Mar

  9:00-1:00 - Crkva je Otvorena - Church is open
  9:00 Predjeosvecena - Presanctified Liturgy
 • Fri
  24Mar

  9:00-1:00 - Crkva je Otvorena - Church is open
  9:00 Predjeosvecena - Presanctified Liturgy
 • Sat
  25Mar

  9:00 Divine Liturgy - Света Литургија
  6:00 Vespers - Вечерње

All Serbian Saints Serbian Orthodox Church
2520 Dixie Rd; Mississauga, Ontario L4Y 2A5
905-272-5944

Contact